0341-792016 info@gripadvies.nl
Selecteer een pagina

Beter voorkomen dan genezen

 

De kunst van ondernemen is zoveel mogelijk kansen benutten en risico’s minimaliseren. Het benutten van kansen gaat veel bedrijven goed af, maar veel bedrijven hebben niet alle risico’s scherp in beeld. Logisch, want de overheid heeft zoveel regeltjes dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien…

GRIP adviseurs biedt de oplossing. Zij zorgen ervoor dat uw risico’s helder in beeld komen, zodat u grip op de risico’s krijgt. Zeer ervaren adviseurs zorgen ervoor dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Zo wordt lastige ondoorzichtige materie opeens leuk en worden er nieuwe kansen en mogelijkheden gecreëerd.

Bent u klaar voor de “groei” van uw onderneming?

Pensioen

Pensioenen worden vaak gezien als kostenpost. Het gaat om moeilijke materie en is het niet gemakkelijk om vragen van werknemers te beantwoorden.

Verzekeringen

In de visie van GRIP adviseurs zijn de verzekeringen het sluitstuk van het advies. Uitgangspunt is altijd dat de risico’s in kaart gebracht worden.
 

Personeel, ziekte, arbodienst

Als werkgever komt er heel veel op u af. Er zijn veel regels waaraan u zich dient te houden. Gelukkig gaat dit bijna altijd goed.
 

WIA / WGA

Wat wilt u regelen voor uw personeel als een werknemer arbeidsongeschikt wordt? Wat zijn de verplichtingen in uw cao?

Verzekeraar of UWV?

Een groot gedeelte van de aanslagen van het UWV (Belastingdienst) klopt niet. Dit is natuurlijk jammer, omdat u dan onnodig teveel premie betaald.

Risicomanagement

De basis van de werkwijze van GRIP adviseurs is het in kaart brengen van risico’s.